VITA NOVA

Online

Medzinárodné vzdelávacie konferencie VITA NOVA

VITA NOVA otvára priestor pre efektívne a kvalitné poznávanie prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností, sprostredkovania výsledkov výskumov a projektov v oblasti gynekológie a asistovanej reprodukcie v európskom rozmere. Zároveň umožňuje osobné stretnutia kolegov a nadviazanie spolupráce, ako aj umocnenie dobrých vzťahov.

projekt online