Amnesty International

Reklama

Amnesty International

AI je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou a obranou ľudských práv. Kampane AI sa sústreďujú najmä na prepustenie tzv. väzňov svedomia (politických väzňov), zabezpečenie spravodlivého súdneho procesu pre politických väzňov, zákaz trestu smrti a mučenia. K týmto aktivitám sme sa pripojili aj my so svojimi kreatívnymi nápadmi. Vieme sa teda naladiť aj na vážne témy.

amnesty international
  • amnesty-international

   Maratón písania listov

  • amnesty-international

   PF

  • amnesty international

   PF 2013 – pero má väčšiu moc, než si myslíš

  • amnesty-international

   PF 2009

  • amnesty-international

   PF 2009

  • amnesty-international

   PF 2009

Späť na projekty