Prequalis

Online

Quality first!

Tento rozsiahly projekt, ktorý priebežne rozširujeme, je tzv. predkvalifikačný systém. Portál, ktorý vznikol pre Třinecké železárny, a.s. Predkvalifikačný systém je nástroj, ktorý uľahčuje budovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Dodávateľ produktu alebo služby sa cez takýto portál efektívne prezentuje. Odberateľ (nákupca) zase efektívnejšie riadi svoje obchodné vzťahy – sú pružnejšie, komplexnejšie a potrebuje k nim štíhlejšie ľudské zdroje. Tento projekt je pre nás zaujímavý v tom, že nás zaviedol do úplne inej oblasti biznisu.

projekt online